بستن
لطفا جهت مشاهده تصوير تقريبی عکس در قاب مراحل زير را انجام دهيد:

1- انتخاب گزينه Internet options از منوی Tools در بالای صفحه مرورگر
2- انتخاب بخش Security
3- انتخاب گزينه Trusted sites
4- فشردن دکمه Sites   
5- افزودن آدرس http://www.Persianflora-ir.com در بخش Add this Web site to the zone
6- فشردن دکمه Add
7- دقت کنيد گزينه Require server verification (https://) for all sites in this zone علامت نخورده باشد.
8- فشردن دکمه Close
9- فشردن دکمه OK
10- مرورگر خود را بسته، مجدداً شروع کنيد.
11- پايان.