بستن
با انتخاب گزينه 'افزودن گل جديد' از صفحه فعلی، سطری در انتهای ليست زير اضافه می شود که به ترتيب شامل نام گل، وضعيت گل، رنگ و تعداد مورد نظر است. با انتخاب هر کدام از آنها و فشردن دکمه 'تاييد' تعداد شاخه گل مورد نظر به طرح شما اضافه می شود.
با حرکت موس روی هر سطر، گزينه های 'اصلاح' و 'حذف' مشاهده می شود. در صورتيکه گزينه 'اصلاح' انتخاب شود به همان ترتيب که قبلاً گفته شد، می توانيد نوع گل، وضعيت، رنگ يا تعداد آن را تغيير داده و با انتخاب گزينه 'تاييد' آن را ثبت کنيد و يا با انتخاب گزينه 'بازگشت' از انجام تغيير صرفنظر کنيد.
پس از تکميل فرم، با فشردن دکمه 'ثبت و سفارش طرح' طرح شما به سبد خريد اضافه می شود.


  افزودن شاخه گل / هدايای ويژه جديد
قيمت-ريال
گلها و برگها
 
   تاييد    بازگشت    قيمت واحد:  0 ريال  
0
نوع آرايش
    دسته گل قرمز-كرم روبان و كاغذ
برای  1 - 100  شاخه گل قيمت واحد:  25,000 ريال  
25,000
افزودن شاخه گل / هدايای ويژه جديد  جمع:  25,000
 هزينه تزيين:  100,000
 قيمت کل:  125,000